مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر
مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر
 ١٢:٤٧ - 1393/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر
مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر
 ١٢:٤٦ - 1393/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر
مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر
 ١٢:٤٥ - 1393/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
عنوان

ارتباط با ما

آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر

کد پستی: 65178-3-8736

تلفن: 38380292-081

آدرس ایمیل: mndrc@umsha.ac.ir